รพ.สต.บึงปรือ

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือสร้างเมื่อปี พ.ศ.2536 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน โดยการรวบรวมทุนจากชาวบ้านในตำบลบึงปรือและการบริจาคของนายหยวก พาหนองแวง ซึ่งเป็นประธานชมรมอสม.บ้านบึงปรือ ในสมัยนั้น

           โรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบ 9 หมู่จำนวนหลังคาเรือน 769 หลังคาเรือน ประชากร จำนวน 3,249 คน ประชากร ชาย1,643 คน หญิง1,606 คน

รพ.บึงปรือ มีบุคลากร 7 คน โดยมี นายณรงค์ กังศรานนท์ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

บุคลากรใน รพ.สต.บึงปรือ

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
จพ/นวก.สาธารณสุข 3 คน
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข 1 คน
พนักงานบริการ 2 คน

กิจกรรม รพ.สต.บึงปรือ


  • 24/5/64

  • 17/5/64

  • 31กค62 เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส บึงปรือ


>